Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Interfejs użytkownika
Efekt kształcenia:
Student potrafi używać środowisk programistycznych oraz narzędzi wspomagających projektowanie graficznego interfejsu użytkownika.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_U08
  potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IS1A_U10
  potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do projektowania i wytwarzania aplikacji komputerowych
 • IS1A_U11
  potrafi zaprojektować proces testowania programu komputerowego oraz przeprowadzić diagnozę wykrytych błędów
 • IS1A_U19
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla zastosowań informatyki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia
 • FM1A_U18
  potrafi wybrać, zastosować i ocenić przydatność dostępnych metod oraz narzędzia niezbędnych do rozwiązania wybranych problemów technicznych i biomedycznych
 • IS2A_U11
  potrafi wykorzystać zaawansowane techniki i narzędzia do projektowania wybranych typów systemów informatycznych i ich składników oraz do tworzenia interfejsu użytkownika systemu informatycznego zgodnie z zadaną specyfikacją