Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Interfejs użytkownika
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętność opisania własnego rozwiązania w komunikatywny sposób i określenia możliwości jego zastosowania.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_K05
  ma świadomość odpowiedzialności za swoje wypowiedzi związane z uprawianą dziedziną naukową lub inżynierską
 • FT1A_K08
  potrafi przekazywać społeczeństwu w sposób zrozumiały i atrakcyjny informację o osiągnięciach fizyki technicznej oraz jej wpływie na rozwój nowoczesnych technologii
 • FT2A_K03
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, właściwie określać priorytety i optymalizować metody osiągania założonych celów
 • IS1A_K05
  ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu rzetelnych informacji dotyczących zastosowań technologii informatycznych
 • IS1A_K06
  potrafi zidentyfikować komercyjne zastosowania systemów informatycznych
 • FM1A_K03
  ma świadomość skutków działalności techniczno-inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • FM2A_K02
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
 • FM2A_K07
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zespołowo zadania
 • IS2A_K02
  potrafi zaplanować pracę w zespole, rozdzielić zadania oraz oszacować czas ich realizacji; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole
 • IS2A_K06
  potrafi w sposób kreatywny i przedsiębiorczy realizować wyznaczone cele