Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechanika
Efekt kształcenia:
ma wiedzę na temat zagadnień z dziedziny statyki, kinematyki i dynamiki.
Powiązania z EKK:
  • IN1A_W02
    ma podstawy wiedzy w zakresie fizyki ogólnej stanowiące podstawę do rozumienia i wykorzystania praw przyrody do opisu procesów fizycznych w technice. Zna podstawy budowy materii i rodzaje oddziaływań. ma podstawową wiedzę z zakresu: mechaniki klasycznej, zasad zachowania, mechanika płynów, podstawy teorii względności, pola elektrycznego, elektryczności, pola magnetycznego, indukcja elektromagnetyczna, równań Maxwella