Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mechanika
Efekt kształcenia:
potrafi rozwiązać zagadnienia z zakresu redukcji układu sił przyłożonego do bryły sztywnej.
Powiązania z EKK:
  • IN1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie