Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mechanika
Efekt kształcenia:
potrafi rozwiązać zagadnienia z zakresu warunków równowagi belek prostych.
Powiązania z EKK:
  • IN1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • IN1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów