Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie w górnictwie otworowym***
Efekt kształcenia:
Potrafi zdefiniować zarządzanie i opisać jego elementy
Powiązania z EKK:
  • GG2A_W12
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw zajmujących się geotechniką, wiertnictwem, gazownictwem ziemnym i otworową eksploatacją złóż
  • GG2A_W13
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu otworowej eksploatacji i ochrony złóż, prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej