Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Budownictwo ogólne
Efekt kształcenia:
potrafi przeanalizować projekt budynku, potrafi określić wielkości i rozkład momentów zginających, sił poprzecznych w elementach zginanych, potrafi określić wielkość współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę, jak również określić rodzaj i grubość materiału termoizolacyjnego celem uzyskania oczekiwanego współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę; potrafi wskazać typowe błędy przy stosowaniu izolacji cieplnej
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U02
    potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko
  • TC2A_U03
    potrafi ocenić i opisać poszczególne elementy i ustroje budowlane, wykorzystać oraz oszacować efektywność energetyczną budowli