Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Budownictwo ogólne
Efekt kształcenia:
rozumie konieczność przestrzegania przepisów prawa budowlanego; dostrzega konieczność ochrony cieplnej budynków, odzysku ciepła oraz wykorzystania energii odnawialnej
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K05
    dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych
  • TC2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych