Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyka 2
Efekt kształcenia:
Student zna geometryczną interpretację całki oznaczonej. Rozumie rolę całki oznaczonej w pewnych zastosowaniach w geometrii. Zna pojęcie całki niewłaściwej. Wie, że może stosować całkę niewłaściwą do obliczania pól figur nieograniczonych.
Powiązania z EKK:
  • FM1A_W06
    Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki, matematyki, chemii i biologii oraz innych dziedzin nauki (medycyna, informatyka) pozwalającą na formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań