Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyka 2
Efekt kształcenia:
Student zna własności funkcji różniczkowalnych. Wie co to jest pochodna wyższego rzędu. Wie jaki przybliżać z zadaną dokładnością wartości pewnych funkcji korzystając ze wzoru Taylora. Wie jak i w jakich punktach szukać ekstremów lokalnych funkcji. Zna matematyczne narzędzia służące do badania funkcji i rysowania przybliżonych wykresów funkcji w typowych przypadkach.
Powiązania z EKK:
  • FM1A_W06
    Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki, matematyki, chemii i biologii oraz innych dziedzin nauki (medycyna, informatyka) pozwalającą na formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań