Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka 2
Efekt kształcenia:
Student zna zastosowania całki Riemanna w geometrii oraz potrafi za jej pomocą obliczyć pola obszarów regularnych, pola powierzchni i objętości brył obrotowych oraz długości łuków. Potrafi obliczyć całkę niewłaściwą lub stwierdzić, że jest rozbieżna. Oblicza pola figur nieograniczonych.
Powiązania z EKK:
  • FM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu oraz innych źródeł, a następnie inteligentnie je przetwarzać, wyciągać wnioski, a także formułować opinie, w języku polskim i innym języku uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej
  • FM1A_U08
    potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów