Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Matematyka 2
Efekt kształcenia:
Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym; potrafi jasno przedstawić (sformułować) problem matematyczny w języku matematyki.
Powiązania z EKK:
  • FM1A_K01
    ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  • FM1A_K02
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
  • FM1A_K06
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole;potrafi go współorganizować i pracować w nim przyjmując różne role