Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie Systemów Cyfrowych
Efekt kształcenia:
Student dysponuje aktualną wiedzą na temat technologii produkcji cyfrowych układów scalonych wielkiej skali integracji ASIC i FPGA (CPLD). Zna również strukturę bibliotek komórek standardowych stosowanych w projektowaniu urządzeń cyfrowych.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_W02
  dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
 • FT1A_W07
  ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
 • FT2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki i elektroniki niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych
 • FT2A_W08
  ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
 • IS2A_W10
  zna wybrane cyfrowe interfejsy komunikacyjne i potrafi je scharakteryzować
 • IS2A_W11
  ma podstawową wiedzę w zakresie budowy mikroprocesora/mikrokontrolera, zna metody i techniki używane do cyfrowego przetwarzania sygnałów
 • IS2A_W12
  ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych i projektowych, potrafi je efektywnie wykorzystać w celu rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego