Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyka 1
Efekt kształcenia:
zna pojęcie funkcji pierwotnej i metody wyznaczania całki nieoznaczonej.
Powiązania z EKK:
  • FT1A_W02
    dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych