Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka 1
Efekt kształcenia:
posługuje się zasadami logicznego myślenia, potrafi przeprowadzić proste rozumowanie dedukcyjne.
Powiązania z EKK:
  • FT1A_U01
    ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów