Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Multicore programming
Efekt kształcenia:
A student gains basic knowledge on modern CPU and GPU multicore architectures and the ways this technological progress can be used to speed up data processing.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_W01
  posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych
 • FT2A_W01
  ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk ścisłych
 • IS1A_W04
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
 • IS2A_W04
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu odkrywania wiedzy oraz zaawansowanych metod analizy i modelowania danych