Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Multicore programming
Efekt kształcenia:
A student understands the subtle interactions and interlinks between operating system, hardware, specialised drivers and software development tools.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_U01
  ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów
 • FT1A_U05
  potrafi wyodrębnić elementarne procesy składowe badanego zjawiska dostrzegając jego złożonośd
 • FT2A_U01
  ma umiejętność samodzielnego przygotowania się do seminariów, konferencji i wystąpień publicznych
 • FT2A_U05
  potrafi formułować i testować hipotezy związane z rozwiązywaniem złożonych zadań inżynierskich i prowadzeniem prac badawczych
 • IS1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IS1A_U05
  ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
 • IS2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • IS2A_U05
  potrafi ocenić przydatność modeli oraz metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania z zakresu analizy danych i wykorzystać je w nietypowych zastosowaniach