Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Multicore programming
Efekt kształcenia:
A student can work as a part of a team and can interact properly with his/her co-workers
Powiązania z EKK:
 • FT1A_U08
  potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • FT1A_U09
  potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym, będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej
 • FT2A_U09
  potrafi przygotować merytoryczny raport przedstawiający wyniki swojej pracy i przedstawić go z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej
 • IS1A_U09
  potrafi porównać rozwiązania projektowe systemów informatycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i wymagane do ich realizacji nakłady techniczne i ekonomiczne
 • IS2A_U09
  potrafi wykonać dokumentację złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji