Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Multicore programming
Efekt kształcenia:
A student can comunicate his/her results and discuss them
Powiązania z EKK:
 • FT1A_K03
  zachowuje etyczną postawę w prowadzonych projektach badawczych; publikuje ich efekty w sposób rzetelny i uczciwy zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym
 • FT1A_K01
  pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role
 • FT2A_K01
  docenia rolę kształcenia ustawicznego, zawodowego samodoskonalenia oraz zasad etyki zawodowej
 • IS1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
 • IS2A_K01
  rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych