Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przemiany fazowe
Efekt kształcenia:
Potrafi klasyfikować przemiany fazowe i wskazać ich związki z właściwościami materiałów.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U12
    potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu termodynamiki w projektowaniu materiałów