Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca dyplomowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi korzystać z naukowych baz danych
Powiązania z EKK:
  • FT1A_U02
    potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim i angielskim