Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kierowana krystalizacja szkła i tworzywa szklanokrystaliczne
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać syntezy danych literaturowych i na tej podstawie wskazać kierunki poszukiwań nowych materialów
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U02
    potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko