Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne metody instrumentalne w kontroli procesów przemysłowych i ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi scharakteryzować wybrane nowoczesne metody analityczne takie, jak metody spektrometryczne (ICP AES, ICPMS, XRF), metody aktywacyjne i metody elektrochemiczne oraz określić ich użyteczność w przypadku analiz próbek surowców i wyrobów budowlanych.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W05
    posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych