Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Optyka i spektroskopia szkieł
Efekt kształcenia:
ma rozszerzoną wiedzę o zjawiskach optycznych w szkłach takich jak: transmisja i selektywna absorpcja światła, zjawisko luminescencji spontanicznej i wymuszonej, załamanie i dyspersja światła.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W04
    ma poszerzoną wiedzę z fizykochemii stanu szklistego, zdolności szkłotwórczej stopów, zna właściwości materiałów szklistych i zakres ich zastosowań, zna podstawowe metody wytwarzania szkieł, emalii, powłok amorficznych oraz metody ich przetwórstwa.