Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Optyka i spektroskopia szkieł
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę o nieliniowości właściwości optycznych oraz zjawiskach optycznych uwarunkowanych procesami foto-chemicznymi
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W01
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii w tym chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu reakcji zachodzących podczas wytwarzania, użytkowania i degradacji materiałów