Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Optyka i spektroskopia szkieł
Efekt kształcenia:
Zna metody spektroskopowe:spektroskopia elektronowa (UV-VIS) oraz spektroskopia oscylacyjna w podczerwieni
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W08
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych