Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Optyka i spektroskopia szkieł
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać widma spektroskopowe (FTIR, UV-VIS) do charakterystyki strukturalnej szkieł; zna zasady powstawania widm, umie omówić zjawiska optyczne w szkłach charakterystyczne dla danej grupy szkieł (np. barwne, optyczne itd)
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki