Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Optyka i spektroskopia szkieł
Efekt kształcenia:
potrafi pracować w zespole, przeprowadzić pomiary spektroskopowe i interpretować wyniki badań.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K07
    prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne