Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Optyka i spektroskopia szkieł
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych