Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody doświadczalne fizyki wysokich energii
Efekt kształcenia:
Student zapozna się ze specyfiką wielkich eksperymentów fizyki cząstek elementarnych.
Powiązania z EKK:
  • FT2A_W01
    ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk ścisłych
  • FT2A_W03
    zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie