Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody doświadczalne fizyki wysokich energii
Efekt kształcenia:
Student zapoznaje się z generacją, przepływem, obróbką, filtrowaniem, formatowaniem i zapisem informacji potrzebnej do rekonstrukcji wielkości fizycznych.
Powiązania z EKK:
  • FT2A_W08
    ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
  • FT2A_W10
    ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki