Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody doświadczalne fizyki wysokich energii
Efekt kształcenia:
Student zapoznaje się z różnymi automatycznymi metodami wyzwalania układów akwizycji dnaych. Student rozumie, że układ wyzwalania jest krytycznym elemetnem systemu detekcji, które determinuje jakość danych fizycznych i jest związany ściśle z programem eksperymentu.
Powiązania z EKK:
  • FT2A_U01
    ma umiejętność samodzielnego przygotowania się do seminariów, konferencji i wystąpień publicznych
  • FT2A_U02
    potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism naukowych, baz danych oraz Internetu, niezbędne do realizacji złożonych zadań inżynierskich i prac badawczych