Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody doświadczalne fizyki wysokich energii
Efekt kształcenia:
Student zapoznaje się z metodami rekonstrukcji trajektorii cząstek naładowanych w układzie detekcyjnym oraz wierzchołków oddziaływań. Student rozumie, że ślady i wierzchołki to podstawowe obiekty służące do selekcji przypadków i służą do wyznaczania poszukiwanych wielkości fizycznych.
Powiązania z EKK:
  • FT2A_U01
    ma umiejętność samodzielnego przygotowania się do seminariów, konferencji i wystąpień publicznych
  • FT2A_U02
    potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism naukowych, baz danych oraz Internetu, niezbędne do realizacji złożonych zadań inżynierskich i prac badawczych
  • FT2A_U05
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z rozwiązywaniem złożonych zadań inżynierskich i prowadzeniem prac badawczych