Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody doświadczalne fizyki wysokich energii
Efekt kształcenia:
Rozwiązanie problemów prezentowanych na zajęciach laboratoryjnych wymagają pracy w grupach roboczych. Student nabywa umiejętności pracy i oddziaływania z grupą.
Powiązania z EKK:
  • FT2A_U08
    potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • FT2A_U09
    potrafi przygotować merytoryczny raport przedstawiający wyniki swojej pracy i przedstawić go z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej