Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metody doświadczalne fizyki wysokich energii
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać i omówić wyniki własnej pracy w formie prezentacji
Powiązania z EKK:
  • FT2A_K01
    docenia rolę kształcenia ustawicznego, zawodowego samodoskonalenia oraz zasad etyki zawodowej
  • FT2A_K03
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, właściwie określać priorytety i optymalizować metody osiągania założonych celów