Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Współczesne zastosowania promieniowania X
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać metody oparte na promieniowaniu X w praktyce.
Powiązania z EKK:
  • FT2A_U06
    potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych w fizyce technicznej do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i prowadzenia prac badawczych
  • FT2A_U14
    potrafi ocenić przydatność nowych technik, technologii i urządzeń w rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich bądź problemów badawczych właściwych fizyce technicznej