Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Współczesne zastosowania promieniowania X
Efekt kształcenia:
Student zna charakterystyki i własności metod opartych na promieniowaniu X i stosowanych w badaniach materiałowych, medycynie, archeologii, ochronie dziedzictwa kulturowego
Powiązania z EKK:
 • FT2A_W05
  ma znajomość praw fizyki klasycznej i współczesnej przydatną do rozwiązywania problemów naukowych i technicznych
 • FT2A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT2A_W11
  ma pogłębioną wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach
 • FT2A_W03
  ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki oraz o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach
 • FT2A_W05
  dysponuje pogłębioną znajomością metod matematycznych i numerycznych niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych