Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiarową i przeprowadzić pomiar metodami spektroskopii optycznej.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki