Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna
Efekt kształcenia:
Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod spektroskopowych
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K03
    potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
  • TC2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych