Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Spektroskopia oscylacyjna ciała stałego
Efekt kształcenia:
Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o czynnikach wpływających na postać widm oscylacyjnych ciał stalych
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W08
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych