Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Spektroskopia oscylacyjna ciała stałego
Efekt kształcenia:
Student potrafi interpretować widma oscylacyjne ciał stalych
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki