Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Spektroskopia oscylacyjna ciała stałego
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu metod spektroskopowych.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych