Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne
Efekt kształcenia:
Student posiada widzę na temat struktury i właściwości nieorganicznych materiałów jonowo-kowalencyjnych
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W01
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii w tym chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu reakcji zachodzących podczas wytwarzania, użytkowania i degradacji materiałów