Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę dotyczącą budowy rożnych grup materiałów w powiązaniu z ich własnościami
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W01
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii w tym chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu reakcji zachodzących podczas wytwarzania, użytkowania i degradacji materiałów