Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne
Efekt kształcenia:
Student potrafi określić podstawowe własności materiału jonowo-kowalencyjnego na podstawie jego struktury
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki