Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne
Efekt kształcenia:
Student potrafi ocenić wpływ modyfikacji struktury na własności materiałów jonowo-kowalencyjnych
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki