Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Testowanie odwiertów II
Efekt kształcenia:
Student będzie miał wiedzę na temat podziału testów hydrodynamicznych oraz metod ich interpretacji oraz wykorzystania wyników.
Powiązania z EKK:
 • GG2A_W01
  ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie statystyki matematycznej i geostatystyki mających zastosowanie w górnictwie otworowym i geologii
 • GG2A_W02
  ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki współczesnej
 • GG2A_W03
  ma szczegółową wiedzę w zakresie w zakresie kierunków powiązanych: inżynierii środowiska oraz inżynierii naftowej i gazowniczej
 • GG2A_W04
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu górnictwa i geologii a w szczególności wiertnictwa i geoinżynierii, gazownictwa ziemnego i otworowej eksploatacji złóż
 • GG2A_W05
  ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wiertnictwem, geoinżynierią, gazownictwem ziemnym i eksploatacją otworową złóż z zakresu górnictwa i geologii