Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Testowanie odwiertów II
Efekt kształcenia:
Student bedzie miał umiejetności wykorzystania programów komputerowych do interpretacji testów hydrodynamicznych
Powiązania z EKK:
 • GG2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury fachowej w tym anglojęzycznej, baz danych (np. SPE) i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • GG2A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
 • GG2A_U10
  potrafi formułować oraz — wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne, symulacyjne i eksperymentalne — testować hipotezy związane z modelowaniem zjawisk zachodzących podczas iniekcji otworowych
 • GG2A_U11
  potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem eksploatacji otworowej złóż wykorzystywać wiedzę pochodzącą z różnych źródeł