Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Testowanie odwiertów II
Efekt kształcenia:
Student bedzie miał świadomość wagi wykonywania testów hydrodynamicznych wykonywanych na odwiertach
Powiązania z EKK:
  • GG2A_K01
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • GG2A_K02
    rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć górnictwa i geologii, gazownictwa ziemnego, wiertnictwa oraz otworowej eksploatacji złóż i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
  • GG2A_K03
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swojej działalności w tym jej wpływ na środowisko naturalne, ochronę złóż i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje