Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Thermoelectric materials
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe efekty termoelektryczne
Powiązania z EKK:
  • IM1A_W02
    Ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą mechanikę, elementy fizyki statystycznej, elementy fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących w materiałach przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu